Szukaj
Lobicom.pl

Gwarancja LobiCom

Masz obawy przed zakupem urządzeń z naszej oferty?

Możesz być spokojny!

Na produkty zakupione w LobiCom otrzymujesz 12 miesięcy Standardowej gwarancji.

Szczegółowe Informacje: 

 

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, oraz liczona od daty zakupu urządzenia. 

Naprawa Gwarancyjna ogranicza się do bezpłatnego usunięcia uzasadnionych usterek spowodowanymi błędami produkcyjnymi bądź wadliwym działaniem podzespołów, na których użytkownik nie miał wpływu.  

Gwarancja Nie Obejmuje: 

  • Uszkodzenia mechaniczne wynikające ze złego użytkowania urządzenia

  • Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia bądź niezgodnym z jego przeznaczeniem

  • Uszkodzenia spowodowane przez zawilgocenia, zalania czy inne ciała obce obecne w urządzeniu.

  • Uszkodzenia wynikłe na skutek nieautoryzowanej ingerencji w produkt lub oprogramowanie

  • Gwarancji nie podlegają akcesoria jak ładowarka, przewód czy inne elementy dostarczone z urządzeniem. 

  • Gwarancji nie podlegają podzespoły urządzeń, które w ofercie wymienione są ze względu na uszkodzenia (t.j. Kupując smartfon z pękniętym ekranem, ekran nie podlega naprawie gwarancyjnej, natomiast reszta podzespołów podlega 12-sto miesięcznej gwarancji. )

 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. 

Niniejsza gwarancja nie dotyczy części, które z biegiem czasu ulegają naturalnemu zużyciu, są to: baterie, powłoki ochronne, wypalenie wyświetlacza, drobne uszkodzenia jak zadrapania, wgniecenia czy pęknięcia.

 Gwarant Zobowiązuje się do naprawy wadliwego urzadzenia w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby firmy. (koszt pokrywa kupujący). W przypadku braku dostępnośc części zamiennych, termin ten wydłużyć się może do 21 dni roboczych.

Dostarczony do naprawy sprzęt musi być kompletny t.j.

Oryginalne, dostarczone od sprzedającego w dniu zakupu opakowanie oraz akcesoria.

Dowód zakupu w postaci otrzymanego paragonu bądź faktury zakupowej. 

Zgłoszenia: 

Aby klient mógł skorzystać z udzielanej gwaranci należy:

Skontaktować się z nami, wypełniając poniższy formularz, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@lobicom.pl bądź listownie na adres siedziby firmy:

MGR Marika Bajer "LobiCom"

Ul. Polna 4 

61-534 Poznań

Aby naprawa gwarancyjna przebiegła sprawnie, należy odpowiednio wskazać usterki urządzenia oraz w jaki sposób wpływają one na działanie urządzenia. 

Pozostałe:

 Gwarancja wygasa na skutek dokonania przez osoby/podmioty nie uprawnione jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji, zmian konstrukcyjnych czy zmian w oprogramowaniu.

Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany urządzenia na inne. 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl